Abaikan Bahagian Ini Sekiranya TIADA Tempahan Makan dan Minuman

BORANG TEMPAHAN MAKAN DAN MINUMAN

Tempahan Makanan untuk Bengkel/Lawatan/Mesyuarat melibatkan tetamu luarĀ  hendaklah dibuat sekurang-kurangnya tiga(3) hari bekerja sebelum tarikh berkenaan.

BORANG TEMPAHAN MAKANAN DAN MINUMAN
MASA
Bilangan minimun peserta bagi tempahan makanan adalah 10 orang.
MENU
MENU
MENU
*MENU BERGANTUNG KEPADA PILIHAN YANG DISEDIAKAN OLEH PIHAK KATERING SAHAJA.

Maximum file size: 10MB

DIISI OLEH PEMBEKAL

DIISI OLEH BKP